Video thực tế bàn giao dàn âm thanh karaoke kinh doanh - gia đình

2021-07-06 08:07:00 Huynh Phát Audio 1 1046
Video thực tế bàn giao dàn âm thanh karaoke kinh doanh - gia đình


Cấu Hình Gồm

- 1 cặp sub hơi 40 đơn

- 2 Cặp full 30cm đơn

- 2 Con main Crown 3600VZ

- 1 Bàn mixer Bluetooth F7-USB

- 1 Bộ Micro Không dây AT-8660

- 1 Nâng Tiếng TD

- 1 Con quản lý nguồn

** Phụ kiện đầy đủ....

Nguồn: Huynh Phát Audio

Tìm chúng tôi trên các sàn thương mãi điện tử

0987.043.568